🚿 دوش

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدوش حمام
Twitterدوش
Unicodeدوش
مترادفآب،‏ حمام، و دوش، آب
دستهObjects | خانواده

تصاویر

دوش اموجی
emoji unicode معنی
🚿 1F6BF دوش