🚽 توالت

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleتوالت
Twitterتوالت
Unicodeتوالت
مترادفدستشویی و مستراح
دستهObjects | خانواده

تصاویر

توالت اموجی
emoji unicode معنی
🚽 1F6BD توالت