🐑 میش

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleگوسفند
Twitterگوسفند
Unicodeمیش
مترادفمیش، گوسفند و گوسفند
دستهAnimals & Nature | پستاندار
برچسبحیوانات ایموجی | ایموجی سفید

تصاویر

میش اموجی
emoji unicode معنی
🐑 1F411 میش