🐾 رد پنجه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleاثر پنجه
Twitterرد پنجه
Unicodeرد پنجه
مترادفاثر،‏ رد،‏ پا،‏ پا، پنجه، رد، و پنجه
دستهAnimals & Nature | پستاندار
برچسبایموجی سیاه

تصاویر

رد پنجه اموجی
emoji unicode معنی
🐾 1F43E رد پنجه