🐫 شتر دو کوهان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشتر دوکوهانه
Twitterشتر
Unicodeشتر دو کوهان
مترادفباختری،‏ شتر،‏ شتر دو کوهانه، دو کوهانه، شتر، کوهان، و کوهان
دستهAnimals & Nature | پستاندار
برچسبحیوانات ایموجی

تصاویر

شتر دو کوهان اموجی
emoji unicode معنی
🐫 1F42B شتر دو کوهان