😘 بوسه فرستادن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورت درحال پرتاب بوسه
Twitterصورتک فرستادن بوسه
Unicodeبوسه فرستادن
مترادفبوسه،‏ بوسیدن،‏ صورت،‏ صورت، قلب، بوسه، و قلب
دستهSmileys & People | با محبت روبرو شوید
برچسبرایحه قلب | شکلک بوسه

تصاویر

بوسه فرستادن اموجی
emoji unicode معنی
😘 1F618 بوسه فرستادن