😚 بوسهٔ خجالتی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک خندان با چشمان بسته
Twitterصورتک بوسه با چشمان بسته
Unicodeبوسهٔ خجالتی
مترادفبسته،‏ بسته، چشم، صورت، بوسه،‏ بوسه،‏ بوسیدن،‏ صورت، و چشم
دستهSmileys & People | با محبت روبرو شوید

تصاویر

بوسهٔ خجالتی اموجی
emoji unicode معنی
😚 1F61A بوسهٔ خجالتی