😙 لبخند و بوسه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک بوسه‌زن با چشمان خندان
Twitterصورتکی در حال بوس کردن با چشمانی خندان
Unicodeلبخند و بوسه
مترادفبوسه،‏ بوسیدن،‏ صورت،‏ لبخند،‏ چشم، و چشم، صورت، بوسه، لبخند
دستهSmileys & People | با محبت روبرو شوید

تصاویر

لبخند و بوسه اموجی
emoji unicode معنی
😙 1F619 لبخند و بوسه