😤 ژست برندگی با دلخوری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک با حالت پیروزمندانه
Twitterچهره‌ای با ظاهری از پیروزی
Unicodeژست برندگی با دلخوری
مترادفبرنده،‏ صورت،‏ صورتک، پیروزی، برد،‏ غرور،‏ فتح، و پیروزی
دستهSmileys & People | چهره منفی
برچسبایموجی ایموجی | ایموجی آتش

تصاویر

ژست برندگی با دلخوری اموجی
emoji unicode معنی
😤 1F624 ژست برندگی با دلخوری