😈 صورت لبخندزنان با دوشاخ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک خندان با شاخ
Twitterصورت خندان با شاخ
Unicodeصورت لبخندزنان با دوشاخ
مترادفافسانه،‏ تخیلی،‏ خنده شیطانی،‏ شاخ،‏ صورت،‏ صورت خندان با دوشاخ، و صورتک، افسانه، فانتزی، شاخ، لبخند
دستهSmileys & People | چهره منفی
برچسبایموجی بنفش

تصاویر

صورت لبخندزنان با دوشاخ اموجی
emoji unicode معنی
😈 1F608 صورت لبخندزنان با دوشاخ