😈 خنده شرورانه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک خندان با شاخ
Twitterصورت خندان با شاخ
Unicodeخنده شرورانه
مترادفجن،‏ شاخ،‏ شرور،‏ صورت،‏ صورتک، افسانه، فانتزی، شاخ، لبخند،‏ فانتزی، و لبخند
دستهSmileys & People | چهره منفی

تصاویر

خنده شرورانه اموجی
emoji unicode معنی
😈 1F608 خنده شرورانه