🤬 صورت با نمادهایی روی دهان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterصورتک با نمادهای روی دهان
Unicodeصورت با نمادهایی روی دهان
مترادفناسزاگویان
دستهSmileys & People | چهره منفی
برچسبایموجی ایموجی | ایموجی آتش | اموزش انگشت میانی | ایموجی قرمز

تصاویر

صورت با نمادهایی روی دهان اموجی
emoji unicode معنی
🤬 1F92C صورت با نمادهایی روی دهان