🔥 آتش

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleآتش
Twitterآتش
Unicodeآتش
مترادفآتش، شعله، ابزار،‏ ابزار، و شعله
دستهTravel & Places | آسمان و آب و هوا
برچسبایموجی ایموجی | ایموجی آتش | ایموجی قرمز

تصاویر

آتش اموجی
emoji unicode معنی
🔥 1F525 آتش