🌌 راه شیری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleراه شیری
Twitterکهکشان راه شیری
Unicodeراه شیری
مترادفآسمان،‏ راه شیری، فضا، هوا،‏ سپهر، و فضا
دستهTravel & Places | آسمان و آب و هوا

تصاویر

راه شیری اموجی
emoji unicode معنی
🌌 1F30C راه شیری