⚡ ولتاژ بالا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت ولتاژ بالا
Twitterعلامت ولتاژ بالا
Unicodeولتاژ بالا
مترادفالکتریسیته،‏ الکتریکی،‏ برق،‏ بنگ،‏ خطر،‏ خطر، برقی، برق، رعد و برق، ولتاژ، خراب کردن، و ولتاژ
دستهTravel & Places | آسمان و آب و هوا
برچسبایموجی ایموجی | نمادهای خطر | ایموجی آب و هوا

تصاویر

ولتاژ بالا اموجی
emoji unicode معنی
26A1 ولتاژ بالا
⚡️ 26A1 FE0F (*)
* ایموجی غیر استاندارد