🇦🇸 پرچم ساموآی آمریکایی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم ساموآی آمریکایی
UnicodeN/A
مترادفآمریکایی، پرچم، ساموآ
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم ساموآی آمریکایی اموجی
emoji unicode معنی
🇦🇸 1F1E6 1F1F8 پرچم ساموآی آمریکایی