🇼🇸 پرچم ساموآ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم ساموآ
UnicodeN/A
مترادفپرچم، ساموآ
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم ساموآ اموجی
emoji unicode معنی
🇼🇸 1F1FC 1F1F8 پرچم ساموآ