🇨🇰 پرچم جزایر کوک

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جزایر کوک
UnicodeN/A
مترادفکوک، پرچم، جزیره
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جزایر کوک اموجی
emoji unicode معنی
🇨🇰 1F1E8 1F1F0 پرچم جزایر کوک