🇦🇩 پرچم آندورا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم آندورا
UnicodeN/A
مترادفآندورا، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم آندورا اموجی
emoji unicode معنی
🇦🇩 1F1E6 1F1E9 پرچم آندورا