🇬🇮 پرچم گیبرالتار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم گیبرالتار
UnicodeN/A
مترادفپرچم، گیبرالتار
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم گیبرالتار اموجی
emoji unicode معنی
🇬🇮 1F1EC 1F1EE پرچم گیبرالتار