🇧🇦 پرچم بوسنی و هرزگوین

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم بوسنی و هرزگوین
UnicodeN/A
مترادفبوسنی، پرچم، هرزگوین
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم بوسنی و هرزگوین اموجی
emoji unicode معنی
🇧🇦 1F1E7 1F1E6 پرچم بوسنی و هرزگوین