🇦🇿 پرچم آذربایجان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم آذربایجان
UnicodeN/A
مترادفآذربایجان، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم آذربایجان اموجی
emoji unicode معنی
🇦🇿 1F1E6 1F1FF پرچم آذربایجان