🇶🇦 پرچم قطر

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم قطر
UnicodeN/A
مترادفپرچم، قطر
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم قطر اموجی
emoji unicode معنی
🇶🇦 1F1F6 1F1E6 پرچم قطر