🇮🇶 پرچم عراق

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم عراق
UnicodeN/A
مترادفپرچم، عراق
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم عراق اموجی
emoji unicode معنی
🇮🇶 1F1EE 1F1F6 پرچم عراق