🇫🇯 پرچم فیجی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم فیجی
UnicodeN/A
مترادففیجی، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم فیجی اموجی
emoji unicode معنی
🇫🇯 1F1EB 1F1EF پرچم فیجی