🇸🇧 پرچم جزایر سلیمان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جزایر سلیمان
UnicodeN/A
مترادفپرچم، جزیره، سلیمان
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جزایر سلیمان اموجی
emoji unicode معنی
🇸🇧 1F1F8 1F1E7 پرچم جزایر سلیمان