🇳🇨 پرچم کالدونیای جدید

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم کالدونیای جدید
UnicodeN/A
مترادفپرچم، جدید، کالدونیای جدید
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم کالدونیای جدید اموجی
emoji unicode معنی
🇳🇨 1F1F3 1F1E8 پرچم کالدونیای جدید