🍀 شبدر چهاربرگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشبدر چهاربرگ
Twitterچهار برگ شبدر
Unicodeشبدر چهاربرگ
مترادفبرگ،‏ شبدر،‏ چهار،‏ گیاه،‏ ۴، و ۴، شبدر، چهار، برگ، گیاه
دستهAnimals & Nature | گیاه (دیگر)
برچسبایموجی های گل | ایموجی سبز

تصاویر

شبدر چهاربرگ اموجی
emoji unicode معنی
🍀 1F340 شبدر چهاربرگ