🌾 خوشه برنج

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleخوشه برنج
Twitterخوشه برنج
Unicodeخوشه برنج
مترادفبافه برنج، گوش، گیاه، برنج،‏ برنج،‏ خوشه،‏ دسته، و گیاه
دستهAnimals & Nature | گیاه (دیگر)
برچسبایموجی سبز | ایموجی زرد

تصاویر

خوشه برنج اموجی
emoji unicode معنی
🌾 1F33E خوشه برنج