🍄 قارچ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleقارچ
Twitterقارچ
Unicodeقارچ
مترادفقارچ، گیاه و گیاه
دستهخوراکی و نوشیدنی | سبزیجات
برچسبAnimals & Nature | ایموجی صورتی

تصاویر

قارچ اموجی
emoji unicode معنی
🍄 1F344 قارچ