🔟 کلید عدد ۱۰

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکلید عدد ۱۰
Twitterکلیدهای ده
UnicodeN/A
مترادف۱۰، کلید، ده
دستهSymbols | کلاه کلید
برچسبایموجی شماره

تصاویر

کلید عدد ۱۰ اموجی
emoji unicode معنی
🔟 1F51F کلید عدد ۱۰