🔏 قفل با قلم

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleقفل با خودنویس
Twitterقفل بسته شده با قلم جوهری
Unicodeقفل با قلم
مترادفجوهر،‏ جوهر، قفل، خودنویس، خودکار، حریم خصوصی،‏ حریم خصوصی،‏ قفل، و قلم
دستهObjects | قفل کردن

تصاویر

قفل با قلم اموجی
emoji unicode معنی
🔏 1F50F قفل با قلم