🔒 قفل

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleقفل
Twitterقفل
Unicodeقفل
مترادفبسته و بسته شده، قفل
دستهObjects | قفل کردن

تصاویر

قفل اموجی
emoji unicode معنی
🔒 1F512 قفل