🔓 قفل باز

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleقفل باز
Twitterقفل باز
Unicodeقفل باز
مترادفباز،‏ قفل، و قفل، باز، گشودن
دستهObjects | قفل کردن

تصاویر

قفل باز اموجی
emoji unicode معنی
🔓 1F513 قفل باز