🀄 ماژونگ اژدهای قرمز

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleاژدهای قرمز کاشی مهجونگ
Twitterسنگ اژدهای قرمز ماهجونگ
Unicodeماژونگ اژدهای قرمز
مترادفبازی،‏ بازی، ماهجونگ، قرمز،‏ قرمز، و ماژونگ
دستهفعالیت‌ها | بازی

تصاویر

ماژونگ اژدهای قرمز اموجی
emoji unicode معنی
🀄 1F004 ماژونگ اژدهای قرمز
🀄️ 1F004 FE0F (*)
* ایموجی غیر استاندارد