🧩 قطعه پازل

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterقطعه پازل
Unicodeقطعه پازل
مترادفجورچین،‏ سرنخ،درهم‌تنیده،قطعه،پازل،جورچین،‏ قطعه،‏ پازل،‏ چسب، و چفت کردن
دستهفعالیت‌ها | بازی

تصاویر

قطعه پازل اموجی
emoji unicode معنی
🧩 1F9E9 قطعه پازل