🎱 بیلیارد

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبیلیارد
Twitterبیلیارد
Unicodeبیلیارد
مترادفبازی،‏ بال،‏ هشت،‏ ۸،‏ ۸ توپ، و ۸، بازی ۸ توپ، بیلیارد، هشت، بازی
دستهفعالیت‌ها | بازی

تصاویر

بیلیارد اموجی
emoji unicode معنی
🎱 1F3B1 بیلیارد