😝 زبونک با چشم بسته

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک با زبان بیرون آمده و چشمان بسته
Twitterچهره با چشم‌های فشرده و زبان
Unicodeزبونک با چشم بسته
مترادفزبان،‏ صورت،‏ فجیع،‏ چشم بسته، و چشم، صورت، ناگوار، مزه، زبان
دستهSmileys & People | صورت و زبان
برچسبایموجی خنده

تصاویر

زبونک با چشم بسته اموجی
emoji unicode معنی
😝 1F61D زبونک با چشم بسته