😜 زبونک و چشمک

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک با زبان بیرون آمده و چشمک‌زن
Twitterچهره با چشمک و زبان
Unicodeزبونک و چشمک
مترادفزبان،‏ شوخی،‏ صورت،‏ چشم، صورت، شوخی، زبان، چشمک، و چشمک
دستهSmileys & People | صورت و زبان
برچسبایموجی خنده

تصاویر

زبونک و چشمک اموجی
emoji unicode معنی
😜 1F61C زبونک و چشمک