• علائم نگارشی | ❝ علامت نقل قول | » نمادهای براکت | § علامت بند | * نمادهای ستاره
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
︿«»
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
براکت گوشه سمت چپ (CJK)
براکت گوشه سمت راست (CJK)
براکت گوشه سفید سمت چپ (CJK)
براکت گوشه سفید سمت راست. (CJK)
زاویه اشاره دو برابر
زاویه دو برابر کردن
︿ نماد شورون به بالا اشاره می کند
نماد شورون به پایین نشان می دهد
فرم ارائه برای براکت گوشه سمت چپ عمودی. (CJK)
فرم ارائه برای براکت گوشه راست عمودی. (CJK)
فرم ارائه برای براکت گوشه سفید سمت چپ عمودی. (CJK)
فرم ارائه برای براکت گوشه سمت راست سفید راست. (CJK)
علامت نقل قول تک زاویه ای سمت چپ
علامت نقل قول تک زاویه راست اشاره گر
« علامت نقل قول دو زاویه ای سمت چپ
» علامت نقل قول دو زاویه ای سمت راست
براکت گوشه سمت چپ
براکت گوشه سمت راست نیمه
نماد بالا فلش
نماد فلش پایین
نماد اخم
نماد لبخند
براکت مربعی بالا
پرانتز بالایی
پرانتز پایین
آکولاد بالا
آکولاد پایین
براکت بالایی پوست لاک‌پشتی
گیومه پایینی پوست لاک‌پشتی