• علائم نگارشی | ❝ علامت نقل قول | » نمادهای براکت | § علامت بند | * نمادهای ستاره
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
˙·.ᐟ¡¿¦¨¯´·¸ºˉ˘ˆ

※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
ستاره کامل عرض
نماد بیضوی افقی
· نماد نقطه میانی
¿ علامت سوال معکوس
¦ نماد نوار شکسته
¨ علامت diaeresis
¯ نماد ماکرون
´ علامت لهجه حاد
· نماد نقطه میانی
¸ علامت لهجه سدیلا
º علامت شاخص حاد مردانه
علامت مرجع شرق آسیا
نماد خنجر
نماد خنجر دوتایی