• علائم نگارشی | ❝ علامت نقل قول | » نمادهای براکت | § علامت بند | * نمادهای ستاره
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
˙·.ᐟ¡¿¦¨¯´·¸ºˉ˘ˆ
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
رهبر دو نقطه‌ای
نقطه خط‌تیره
علامت اول معکوس
ستاره کامل عرض
گلوله
نماد بیضوی افقی
· نماد نقطه میانی
¿ علامت سوال معکوس
¦ نماد نوار شکسته
¨ علامت diaeresis
¯ نماد ماکرون
´ علامت لهجه حاد
· نماد نقطه میانی
¸ علامت لهجه سدیلا
º علامت شاخص حاد مردانه
اینترابنگ
علامت تعجب دوتایی
ویرگول معکوس
علامت مرجع شرق آسیا
نماد خنجر
نماد خنجر دوتایی
علامت سوال دوگانه
علامت سوال تعجب
علامت تعجب و سوال
نشان تیرونی Et (Tironian Sign Et)