علامت نقل قول

• علائم نگارشی | ❝ علامت نقل قول | » نمادهای براکت | § علامت بند | * نمادهای ستاره
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
"'«»`ˊ
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
« علامت نقل قول دو زاویه ای سمت چپ
» علامت نقل قول دو زاویه ای سمت راست
علامت نقل قول منفرد
علامت نقل قول تک راست
یک علامت نقل قول کم
علامت نقل قول تک معکوس شده
علامت نقل قول مضاعف سمت چپ
علامت نقل قول درست دو برابر
علامت قیمت دو برابر کم
علامت نقل قول معکوس دو برابر بالا
علامت نقل قول تک زاویه ای سمت چپ
علامت نقل قول تک زاویه راست اشاره گر
زینت سنگین علامت نقل قول تبدیل شده به کاما سنگین
زینت سنگین علامت نقل قول تک سنگین
زینت سنگین دو علامت نقل قول سنگین دو برابر
زینت علامت نقل قول سنگین دو قطب سنگین
علامت نقل قول دوبرابر اصلی معکوس شد
دو علامت نقل قول اصلی
علامت نقل قول اصلی دو برابر پایین
علامت نقل قول تمام عیار
شبک کامل
علامت اول (یا علامت دقیقه)
دومین نشان (یا علامت دوم)
سه‌گانه اصلی
چهارگانه اعشار
علامت اول معکوس
علامت دابل پرایم معکوس
پرایم سه‌گانه معکوس