نمادهای علامت x

▩ نمادهای مربع | ╬ نمادهای خط | ▲ نمادهای مثلث | ◐ نمادهای دایره | ☒ نمادهای علامت x | ⭓ شکل‌های دیگر | 𖡎 خطوط تصادفی
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
×Χχˣ𒉽
emoji | نماد متن
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
× علامت ضرب (ضرب دکارتی نماد z)
سالتیر (صلیب سنت اندرو)
ضرب x
ضرب سنگین x
علامت متقاطع
علامت متقاطع مربع منفی
عملگر n-ary times
بردار یا محصول متقاطع
صندوق رای (چک)
صندوق رای با x (مربع با ضربدر)
رای x (صلیب)
رای سنگین x (صلیب پررنگ)
χ حرف یونانی CHI
نماد زمان های دایره ای
علامت ضرب در دایره دوتایی
حروف کوچک لاتین حرف کوچک x
عبور از خطوط
خطوط عبور دایره‌ای
صلیب مربعی شکل