نقطه تعجب معکوس

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
¡!¿
HTML ﻢﻌﻨﯾ
¡ ¡
¡
U+A1
نقطه تعجب معکوس
در ابتدای جمله یا عبارت تعجبی در اسپانیایی و برخی زبان‌های دیگر برای نشان دادن احساسات قوی یا تاکید استفاده می‌شود.

نقطه تعجب معکوس چیست؟

نقطه تعجب معکوس (¡) علامت نگارشی است که در اسپانیایی و برخی زبان‌های دیگر استفاده می‌شود. این علامت در ابتدای یک جمله یا عبارت تعجبی قرار داده می‌شود تا احساسات قوی یا تاکید را نشان دهد. نقطه تعجب معمولی (!) در انتهای جمله استفاده می‌شود و به‌عنوان کتابخانه‌ای برای عبارات تعجبی عمل می‌کند.

چگونه از نقطه تعجب معکوس استفاده کنیم؟

برای استفاده صحیح از نقطه تعجب معکوس، آن را در ابتدای هر جمله یا عبارت تعجبی قرار دهید. این علامت با نقطه تعجب معمولی همراه شده است که در انتهای جمله قرار می‌گیرد. این استفاده به‌ویژه در کشورهای اسپانیایی زبان رایج است و به‌عنوان نگارش مناسب در آن زبان‌ها در نظر گرفته می‌شود.

مثال:

¡چه روز زیبایی!

این جمله به انگلیسی به معنی "What a beautiful day!" است.

تغییرات در استفاده در کشورهای مختلف

اگرچه در اصل در اسپانیایی استفاده می‌شود، اما نقطه تعجب معکوس همچنین در زبان‌های دیگری که تحت تأثیر نگارش اسپانیایی قرار گرفته‌اند، قابل پیدا کردن است. با این حال، استفاده از آن در کشورهای اسپانیایی زبان به‌صورت دقیقتر رعایت می‌شود.

اشتباهات رایج در استفاده از نقطه تعجب معکوس

  1. حذف نقطه تعجب معکوس در اسپانیایی: عدم استفاده از نقطه تعجب معکوس در ابتدای یک جمله تعجبی در اسپانیایی یک اشتباه رایج است.
  2. قرار دادن نادرست: استفاده از آن در میانه یا انتهای جمله به جای ابتدا.

آیا استفاده از نقطه تعجب معکوس خوانایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

بله، در زبان‌هایی که از آن استفاده می‌کنند، نقطه تعجب معکوس با به‌ویژه نشان دادن شروع عبارت تعجبی، خوانایی را به‌شدت بهبود می‌بخشد. این به خواننده کمک می‌کند تا برای تن و تاکید جمله آماده شود.

چگونه نقطه تعجب معکوس را با استفاده از میانبرهای صفحه کلیدی و کدهای Alt تایپ کنیم؟

  • در ویندوز: کلید Alt را نگه دارید و روی کیبورد عددی عدد 0161 را تایپ کنید، سپس کلید Alt را رها کنید.
  • در مک: کلید Option + 1 را فشار دهید.
  • برای کدگذاری HTML: از کد نامگذاری شده ¡ استفاده کنید.

تصاویر نمادها

نقطه تعجب معکوس