🛫 زمان حرکت هواپیما

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleAirplane departure
Twitterخروج هواپیما
Unicodeزمان حرکت هواپیما
مترادفاعلام ورود،‏ حرکت،‏ خروج،‏ زمان حرکت،‏ هواپیما، و هواپیما، ثبت، خروج، خروج، وسیله نقلیه
دستهTravel & Places | وسیله نقلیه هوایی

تصاویر

زمان حرکت هواپیما اموجی
emoji unicode معنی
🛫 1F6EB زمان حرکت هواپیما