💺 جایگاه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصندلی
Twitterصندلی
Unicodeجایگاه
مترادفجا،‏ جای،‏ صندلی،‏ صندلی، صندلی، و نشستن
دستهTravel & Places | وسیله نقلیه هوایی

تصاویر

جایگاه اموجی
emoji unicode معنی
💺 1F4BA جایگاه