🚟 قطار معلق

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleراه‌آهن معلق
Twitterراه‌آهن معلق
Unicodeقطار معلق
مترادفراه‌آهن، معلق، وسیله نقلیه،‏ ریل،‏ قطار هوایی،‏ معلق، و وسیلهٔ نقلیه
دستهTravel & Places | وسیله نقلیه هوایی

تصاویر

قطار معلق اموجی
emoji unicode معنی
🚟 1F69F قطار معلق