🚀 موشک

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleموشک
Twitterموشک
Unicodeموشک
مترادففضا،‏ موشک فضایی،‏ موشک، فضا، حامل، و وسیلهٔ فضایی
دستهTravel & Places | وسیله نقلیه هوایی
برچسبایموجی آتش

تصاویر

موشک اموجی
emoji unicode معنی
🚀 1F680 موشک