🔋 باتری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleباتری
Twitterباتری
Unicodeباتری
مترادفباطری،‏ شارژ، و شارژ کردن
دستهObjects | کامپیوتر

تصاویر

باتری اموجی
emoji unicode معنی
🔋 1F50B باتری