💻 رایانهٔ کیفی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleرایانه شخصی
Twitterرایانه شخصی
Unicodeرایانهٔ کیفی
مترادفرایانه،‏ رایانه همراه، رایانه، رایانه شخصی، شخصی،‏ شخصی، و پی‌سی
دستهObjects | کامپیوتر

تصاویر

رایانهٔ کیفی اموجی
emoji unicode معنی
💻 1F4BB رایانهٔ کیفی