🪫 باتری ضعیف

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterباتری کم
Unicodeباتری ضعیف
مترادفالکترونیکی،‏ انرژی ضعیف، و باتری،الکترونیک،انرژی کم
دستهObjects | کامپیوتر

تصاویر

باتری ضعیف اموجی
emoji unicode معنی
🪫 1FAAB باتری ضعیف